Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Palveluseteli lapsiperheiden kotipalveluun

Ppky Selänteen hyvinvointipalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli lapsiperheiden kotipalveluissa täydentämään omia palveluita, kun palvelukriteerit täyttäviä palvelun tarvitsijoita on enemmän kuin palvelua voidaan myöntää. Palveluseteli on todettu valtakunnallisesti toimivaksi lapsiperheiden kotipalvelussa ja sen arvoksi on Selänteessä määritelty 23€ tunti (Kuntayhtymähallituksen päätös 18.6.2015). Seteli on sitoumus korvata palvelun tuottajan antaman palvelun kustannukset em. arvoon saakka. Omavastuuosuus on se osuus yksityisen palveluntuottajan palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

Palvelusetelin myöntämisessä asiakkaalla tulee olla palveluun täyttävät kriteerit, jotka ovat samat kuin Selänteen palvelunsaannin kriteerit. Myös sosiaalihuoltolaki ja erityislait määrittelevät, keille ja missä tapauksessa palvelua myönnetään.

Aputori on Oulun eteläisen alueella toimiva palveluverkosto, jossa palvelun saaneet voivat etsiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia oman asuinalueensa läheltä. Palveluntarjoajia voi käyttää joko myönnetyllä palvelusetelillä tai ilman, omakustanteisesti.

Periaatteita:

-kuntayhtymä hyväksyy palveluntuottajat; hyväksymiskriteerit ovat sekä lakisääteisiä että kuntayhtymän asettamia

-kuntayhtymä pitää rekisteriä hyväksytyistä palveluntuottajista ja tiedottaa siitä asiakkaita

-palveluseteli on viranhaltijapäätös, jossa kerrotaan palvelusetelin arvo, sisältö ja kesto.

Miten yritys hakee palveluntuottajaksi?

-palveluntuottajiksi voidaan hyväksyä jatkuvalla hakumenettelyllä kaikki ne hakijat, jotka täyttävät kuntayhtymän hyväksymät palvelukriteerit. Palveluseteliyritys sitoutuu toimimaan kuntayhtymän kumppanina. Haku tapahtuu www.aputori.fi sivuston kautta.

Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelu/ johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, puh 040 3587233