Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A

Selänteen peruspalvelukuntayhtymä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi.

Kaikessa toiminnassa - sekä päätöksenteossa että palveluissa - edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta.

Selänteen arvoina ovat:

Oikeudenmukaisuus, joka toteutuu, kun toimitaan palvelutasosuunnitelman, kuntien antamien taloudellisten edellytysten, hyvän hallinnon vaatimusten sekä yhtenäisen henkilöstö-politiikan mukaan.

Asiakaslähtöisyys, jolloin palvelut perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. Asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta.

Inhimillisyys, joka ohjaa palveluita ihmiskeskeisiksi ja laadukkaiksi. Palvelut perustuvat hyväksyttyihin hyviin hoito- ja hoivakäytäntöihin.

Tuloksellisuus, jolla tarkoitetaan palvelutoiminnan taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja palvelukykyä. Tuloksia arvioidaan ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Selänteen visioksi vuoteen 2015 on asetettu, että Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtäväänsä sekä kyky että halu sopeutua ja ennakoida tulevaa.

Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Alue tunnetaan aktiivisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta.

Haapajärvi

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Esitteitä saatavilla toimipisteistämme