Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalveluista vastaavat: vs.vammaispalveluiden palveluesimies, työ- ja päivätoiminta p. 044 4457 675 ja vammaispalveluiden vs.palveluesimies, työ- ja päivätoiminta, asumispalvelut Tuula Lohvansuu p. 040 3008 236

Pyhäjärven kehitysvammapalveluiden palveluohjaajien työnjaon muutokset

VASTUUALUEET:

Palveluohjaaja Kati Huuskonen, puh. 044 4457 676
- omaishoidontuen saajat
- alle 18-vuotiaat
- uudet asiakkaat

Vs.vammaispalveluiden palveluesimies, työ- ja päivätoiminta, puh. 044 4457 675
- työkeskuksen asiakkaat
- tuetun asumisen asiakkaat

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on suunnitella ja turvata kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen tarvittavat palvelut tasapuolisesti ja taloudellisesti ensisijaisesti normaalipalveluina.
Lisätietoja palveluohjauksesta tästä pdf, 38 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Asumispalvelut

Asumispalveluiden tarve määritellään palvelusuunnitelmassa ja apuna käytetään toimintakykymittaria/asumisluokittelua, jotka auttavat oikean asumismuodon löytämisessä asiakkaalle.
Männistökotipdf, 60 kb
Mäntykotipdf, 88 kb

Selänteellä on kaksi omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä Mäntykoti Reisjärvellä ja Männistökoti Haapajärvellä.

  • Männistökodissa on kaksitoista asumispaikkaa. Lisäksi on yksi tilapäishoitopaikka eli intervallipaikka.
  • Mäntykodissa asuu tällä hetkellä yksitoista kehitysvammaista asukasta. Lisäksi on yksi tilapäishoitopaikka eli intervallipaikka.

Asumispalveluihin haetaan kehitysvammasten palveluhakemuslomakkeella.pdf, 42 kb

Tilapäishoito

Tilapäishoitoa pyritään järjestämään asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Kaikilla on oikeus käyttää tilapäishoitoa vastaavasti kuin omaishoidontuen saajillakin (3 vrk/kk). Tilapäishoitoa järjestetään Mäntykodilla Reisjärvellä sekä ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään kunnissa hyvin yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Tutkimus- ja neuvolapalvelut

Tutkimus- ja neuvolapalveluita ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskuksesta sekä Kokkolan kehityspoliklinikalta.
Lisätietoja tutkimus- ja neuvolapalveluista tästä pdf, 40 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Kehitysvammaisten omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Lisätietoja kehitysvammaisten omaishoidontuesta tästä pdf, 39 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan)

Työ-päivä- ja avotyötoiminta

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään jokaisessa kunnassa lähipalveluna työ- tai toimintakeskuksissa.
Listätietoja työ-päivä- ja avotyötoiminnasta tästäpdf, 71 kb (avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Kehitysvammapalveluiden yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

vammaispalveluiden vs. palveluesimies, asumispalvelut
Tuula Lohvansuu
p. 040 3008 236

vs.vammaispalveluiden palveluesimies, työ- ja päivätoiminta
p. 044 4457 675

Palveluohjauksen yhteystiedot

Haapajärvi
vs. palveluohjaaja Riitta Lepola
puh. 044 4456 275

Pyhäjärvi
vs. vammaispalveluiden palveluesimies, työ- ja päivätoiminta
puh. 044 4457 675
palveluohjaaja Kati Huuskonen
puh. 044 4457 676

Reisjärvi
vs. palveluohjaaja Riitta Lepola
puh. 044 4456 275

Asumispalvelut

Männistökoti
Männistönkatu 10
85800 Haapajärvi
Puh. 044 4456 435
mannistokoti@selanne.net
Männistönkatu 10, 85800 Haapajärvi
vs. palveluesimies Tuula Lohvansuu
puh. 040 3008 236

Mäntykoti
Pyykkiniementie 8
85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 390
palveluohjaaja Mirjami Räisänen
puh. 040 1808 454

Asumispalvelut ja tilapäishoito:
Mäntykoti
(ent. nimi ryhmäkoti)
Pyykkiniementie 8
85900 Reisjärvi
mantykoti@selanne.net
puh. 040 300 8390
Mäntykodin tilapäishoidon varaukset
p.040 300 8390
Kiireellisessä hoidon tarpeissa iltaisin ja viikonloppuisin ota yhteyttä Mäntykotiin
puh. 040 300 8390

Työ- ja toimintakeskukset

Haapajärven työkeskus, ST –tuote
Koulukatu 26, 85800 Haapajärvi
Avoinna:
ma – ke klo 8:00 – 16:00
to – pe klo 8:00 – 15:00

vastaava ohjaaja Matti Pyöriä
p. 044 4456 272
tekstiiliosasto Eliina Jaakonaho
p. 044 4456 273
puutyöosasto Asko Aho p. 044 4456 262
päivätoimintaosasto
p. 044 4456 274 tai
044 4456 275

Työkeskus Pyhähiisi
Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi

Avoinna:
ma – to klo 7:00 – 15:00
pe klo 7:00 – 13:00
vs. vammaispalveluiden palveluesimies, työ- ja päivätoiminta
p. 044 4457 675
tekstiiliosasto Eila Paananen
p. 044 4457 760
puutyöosasto Ari Rontti
p. 044 4457 823
päivätoimintakeskus Jaana Pesonen
p. 044 4457 263

Toimintakeskus Viola
Toivontie 2, 85900 Reisjärvi

Avoinna:
ma – to klo 8:00 – 16:00
pe klo 8:00 – 14:00
tekstiiliosasto Kaisa Hyyppä
p. 040 3008 388
puutyöosasto
p. 040 3008 387


Ajankohtaista kehitysvammapalveluissa
-