Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Kotihoito ja omaishoito

Kotihoidon tehtävänä on tukea, avustaa asiakasta niissä toiminnoissa, joista hän ei selviä omin avuin. Painopisteenä on yli 75-vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia ja kotona asumista turvaavia palveluja kehittämällä. Palvelutarpeen arviointi perustuu yhteisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotihoito on maksullista toimintaa. Jatkuvasta säännöllisesti (vähintään kaksi tuntia kuukaudessa) annettavasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu. Maksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, asiakkaan tulot, aika, tuloraja ja maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta. Satunnaisesta kotihoidosta asiakas maksaa käyntimaksun.

Varsinaisen kotihoidon lisäksi Selänteen alueen kunnissa on tarjolla erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalveluja, turvapalveluja ja vaatehuoltopalveluja sekä muita kotona asumista tukevia palveluja, kuten omaishoidontukea, muisti- ja seniorineuvolatoimintaa, päivätoimintaa ja vuorohoitoa sekä yöpartiotoimintaa, joista tarkempia kuntakohtaisia tietoja saa palvelupäälliköiltä ja kotihoidonohjaajilta.

.
Kotihoidon palvelupäällikkö Leena Sikala p. 040 681 7668 (kotihoito, päivätoiminta, perhehoito)

Hakemus päivätoimintaanpdf, 216 kb

Hakemus vuorohoitoonpdf, 161 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 171 kb

Hoitotarvikehakemuspdf, 120 kb


Turvapuhelinhakemus
pdf, 170 kb


Omaishoidontuen myöntämisen kriteerit ja palkkiot v. 2017pdf, 381 kb

Kotihoidon kriteerit Selänne 2017pdf, 566 kb

Kotihoidon palvelujen kuvaus ja ohjeistus

Ohjeet hoitovälinejakelustadocx, 74 kb

KOTIHOITO HAAPAJÄRVI
Vs.kotihoidonohjaaja, puhelin 044 445 6175
Tavoitettavissa parhaiten klo 8-11

Muistihoitaja puh. 044 445 6403

Palvelusihteeri Maria Rautiala
puhelin 044 4457764

Yöpartiotoiminta: Kotihoitopalvelu Huusholli

Haapajärven kotihoidon puhelinnumerotpdf, 102 kb

KOTIHOITO PYHÄJÄRVI
Kotihoidonohjaaja Eija Kinnunen
044 445 7162
Tavoitettavissa parhaiten klo 8-11
Palvelusihteeri Maria Rautiala
044 445 7764

Muistihoitaja 044 445 6636

Kotihoidon tiimit:
1. tiimi:
sairaanhoitaja Hanna-Reetta Majava 044 445 7998
tiimi 044 445 7012
(Toipilaspolku - Hietakylä - Jokikylä - Vesikoski - Eskoperä - Parkkima)
2. tiimi:
sairaanhoitaja Merja Oravakangas 044 445 7835
tiimi 044 445 7925
(Naapurintien eteläpuoli - Lopintie - Köpsin alue - Kirkonkylä - Emoniemi - Lamminaho - Hiidenkylä - Latvanen - Emolahdentie)
3. tiimi:
sairaanhoitaja Pirjo Tossavainen 044 445 7830
tiimi 044 445 7933
(Palotie - Torkkolantie - Vanha Pyhäjärventie - Vesitornintie - Oikotie - Laguksentie - Rannankylä - Vuohtomäki - Haapamäki -Niinimäki )
4. tiimi:
sairaanhoitaja Kirsti Ahola 044 445 7853
tiimi 044 445 7940
(Leskeläntie - Kellopolku - Asematie - Tunturitie Naapurintiehen asti - Susitie - Kuusenmäki - Lohvanperä - Liittoperä)
5. tiimi:
sairaanhoitaja Mari Ahnger 044 445 7754
tiimi 044 445 7005
(Lähdetie - Ollintie - Selänteentie - Ruotanen - Komu - Kärkkäisen alue)

Yöpartiotoiminta ostopalveluna, Hopeakoti Onni ja Olga
040 681 5048
Työntekijät: Hanne Kekkonen ja Sirpa Vesamäki

KOTIHOITO REISJÄRVI
Kotihoidonohjaaja Marja Sassali 040 1808 434
Tavoitettavissa parhaiten klo 8-11
Palvelusihteeri Maria Rautiala 044 445 7764
Kotihoito 1: 040 300 8348
Kotihoito/kotisairaanhoito Tanja Kaarto 040 300 8342
Kotisairaanhoito Reeta Kokkoniemi 040 300 8323

Muistihoitaja Anne Leppänen, puh. 044 445 6369
sij. Kati Happo