Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Kotihoito ja omaishoito

Kotihoidon tehtävänä on tukea, avustaa asiakasta niissä toiminnoissa, joista hän ei selviä omin avuin. Painopisteenä on yli 75-vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia ja kotona asumista turvaavia palveluja kehittämällä. Palvelutarpeen arviointi perustuu yhteisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotihoito on maksullista toimintaa. Jatkuvasta säännöllisesti (vähintään kaksi tuntia kuukaudessa) annettavasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu. Maksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, asiakkaan tulot, aika, tuloraja ja maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta. Satunnaisesta kotihoidosta asiakas maksaa käyntimaksun.

Varsinaisen kotihoidon lisäksi Selänteen alueen kunnissa on tarjolla erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalveluja, turvapalveluja ja vaatehuoltopalveluja sekä muita kotona asumista tukevia palveluja, kuten omaishoidontukea, muisti- ja seniorineuvolatoimintaa, päivätoimintaa ja vuorohoitoa sekä yöpartiotoimintaa, joista tarkempia kuntakohtaisia tietoja saa palvelupäälliköiltä ja kotihoidonohjaajilta.

Hoito- ja vanhustyön johtaja Ulla Muhonen p. 044-445 6336 (kotihoito, omaishoito, palveluasuminen).
Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi p. 044-445 6920 (vuodeosastot)

Hakemus päivätoimintaanpdf, 269 kb

Hakemus vuorohoitoonpdf, 330 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 171 kb

Omaishoidontuen myöntämisen kriteerit ja palkkiot v. 2017pdf, 381 kb

Kotihoidon palvelujen kuvaus ja ohjeistus
Ohjeet hoitovälinejakelusta

KOTIHOITO HAAPAJÄRVI
Vs.kotihoidonohjaaja, puhelin 044 445 6175
Tavoitettavissa parhaiten klo 8-12

Muistihoitaja puh. 044 445 6403

Palvelusihteeri Pirkko Maijala
puhelin 044 445 6364

Haapajärven kotihoidon puhelinnumerotpdf, 24 kb

KOTIHOITO PYHÄJÄRVI
Kotihoidonohjaaja Eija Kinnunen
044 445 7162
Palvelusihteeri Maria Rautiala
044 445 7764
Työnjakaja 044 445 7171
Muistihoitaja 044 445 6636

Kotihoidon tiimit:
1. tiimi:
sairaanhoitaja Hanna-Reetta Majava 044 445 7998
tiimi 044 445 7012
(Toipilaspolku - Hietakylä - Jokikylä - Vesikoski - Eskoperä - Parkkima)
2. tiimi:
sairaanhoitaja Merja Oravakangas 044 445 7835
tiimi 044 445 7925
(Naapurintien eteläpuoli - Lopintie - Köpsin alue - Kirkonkylä - Emoniemi - Lamminaho - Hiidenkylä - Latvanen - Emolahdentie)
3. tiimi:
sairaanhoitaja Pirjo Tossavainen 044 445 7830
tiimi 044 445 7933
(Palotie - Torkkolantie - Vanha Pyhäjärventie - Vesitornintie - Oikotie - Laguksentie - Rannankylä - Vuohtomäki - Haapamäki -Niinimäki )
4. tiimi:
sairaanhoitaja Kirsti Ahola 044 445 7853
tiimi 044 445 7940
(Leskeläntie - Kellopolku - Asematie - Tunturitie Naapurintiehen asti - Susitie - Kuusenmäki - Lohvanperä - Liittoperä)
5. tiimi:
sairaanhoitaja Mari Ahnger 044 445 7754
tiimi 044 445 7005
(Lähdetie - Ollintie - Selänteentie - Ruotanen - Komu - Kärkkäisen alue)

Yöpartiotoiminta ostopalveluna, Hopeakoti Onni ja Olga
040 681 5048
Työntekijät: Hanne Kekkonen ja Sirpa Vesamäki

KOTIHOITO REISJÄRVI
Kotihoito 1: 040 300 8348
Palvelusihteeri Maria Rautiala 044 445 7764
Osastonhoitaja Helena Purola 040 300 8318
Kotihoidonohjaaja Marja Sassali 040 1808 434
Lähihoitaja/kotihoito Arja Mustonen 040 300 8342
Lähihoitaja/kotihoito Sari Kinnula 040 300 8323

Muistihoitaja Anne Leppänen, puh. 044 445 6369