Lakon vaikutukset PPKY Selänteen toimintaan

PPKY Selänne ei kuulu perjantaina 1.4. alkavan Tehyn ja Superin lakon piiriin. Ylityö ja vuoronvaihtokielto on voimassa myös Selänteen alueella 1.4. klo 6:00- 15.4.2022 klo 6:00. Pyrimme turvaamaan asiakkaiden hoidon tästä huolimatta.

Oulaskankaan sairaalassa on auki ainoastaan yhteispäivystys. Muu sairaalan toiminta on suljettu. Tarvittaessa erikoissairaanhoitoa vaativat asiakkaat ohjataan jatkohoitoon Soiteen (Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola) tai Kainuun keskussairaalaan Kajaaniin.

Kiireellisissä tapauksissa potilaita pyydetään olemaan yhteydessä oman kunnan terveyskeskukseen ja virka-ajan ulkopuolella numeroon 116117 ennen päivystykseen saapumista tai lisäohjeiden saamiseksi. Hätätapauksissa soitetaan numeroon 112.