Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön tammikuun alussa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan 4. tammikuuta 2021 käyttöön yksi päivystysavun puhelinnumero. Päivystysapu 116117 -palvelusta voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystyksellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai tekstipalveluna. Päivystysapu 116117 on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. He tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset huomioiden.


Selänteen asukkaat ottavat yhteyttä arkisin klo:8-16 Selänteen yhteiseen päivystysnumeroon 044 770 0701 hoidon tarpeen arvioimiseksi. Kaikki Selänteen asukkaat soittavat tähän yhteen päivystysnumeroon 116117 silloin, kun oma terveysasema on kiinni ja pohtii päivystykseen lähtöä. Palvelu on tarkoitettu kiireellisiin, ei-hätätilanteisiin, erityisesti päivystysaikana.

Päivystysapu auttaa kansalaisia äkillisissä sosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa, mutta ei hätätilanteissa. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112. Puhelinpalvelusta saa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta päivystyksellistä hoitoa vaativiin oireisiin, ohjeita itsehoitoon sekä ohjausta sosiaalihuollon palveluiden piiriin.


Päivystysavun myötä Oulun seudun yhteispäivystyksen ja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen sekä Soiten päivystyksen terveysneuvonnan numerot poistuvat käytöstä. Raahen sairaalan  sekä Iisalmen päivystyksen numero säilyy ennallaan. Palvelun sisällössä ei tapahdu muutoksia, vain neuvonnan puhelinnumero muuttuu.


Niille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta on tarjolla tekstipalvelu. Sen tuottamisesta valtakunnallisesti vastaa HUS Uudenmaan Päivystysapu 116117. Päivystysapu-palvelun tavoitteena on ohjata asukas oikeaan aikaan oikean avun piiriin. Se tukee asukasta omatoimisuuteen ja auttaa löytämään ratkaisuja sote-palvelujärjestelmän ja ammattilaisten avulla. Tilanteessa, jossa ammattilaisen apua ei sillä hetkellä tarvita, asukas voi saada luotettavat ja ajantasaiset toiminta- ja/tai hoito-ohjeet.

116117 Päivystysapu