Suolistosyövän seulonta - Ajoissa löydetty, helpommin hoidettu

Tervehdys Fimlabista!

Suolistosyövän seulonta on lähtenyt hienosti käyntiin ja seulontapositiivisia on ilmoitettu ahkerasti teille kuntiin. Fimlab hoitaa tällä hetkellä suolistosyövän seulonnan 208 kunnan osalta eli yli 55% Suomen seulottavista. Seulonta-asetuksen muutoksen myötä suolistosyövän seulonta on ollut osa kansallista seulontaohjelmaa 1.1.2022 alkaen.

Miksi suolistosyövän seulontaa tehdään? Suolistosyöpä on maamme kolmanneksi yleisin syöpä niin miehillä kuin naisilla. Siihen sairastuu vuosittain yli 3000 henkeä ja noin 1200 menehtyy siihen joka vuosi. Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia. Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen suolistosyövän seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa. Suolistosyöpä seulonta voi paljastaa myös syövän esiasteen, joka poistamalla suolistosyöpä voidaan ehkäistä.

Kenelle suolistosyövän seulonta on tarkoitettu? Seulontaan kutsutaan sekä naiset että miehet. Seulonta tapahtuu kahden vuoden välein ikäryhmissä 56–74-vuotiaat. Kutsu seulontaan tulee, kun seulottava henkilö täyttää parillisia vuosia. Seulontatoiminta laajenee asteittain ikäryhmäkohtaisesti (vuonna 2022: 60–68-vuotiaat, vuonna 2023: 60–70-vuotiaat). Vuonna 2022 suolistosyövän seulontaa tarjotaan 60, 62, 64, 66 ja 68 vuotta täyttäville. Tulevaisuudessa suolistosyövän seulonnan laajentumisen myötä seulontaan kutsutaan kaikki 56–74-vuotiaat. Seulonta pitää toistaa säännöllisesti, koska testi kertoo vain sen hetkisen tilanteen.

Kuinka seulontaan osallistutaan? Seulontaan kutsuttava saa kotiin postitse näytteenottosetin, joka sisältää kutsun, näytteenotto-ohjeen, näytteen palautuskuoren, esitietolomakkeen sekä varsinaisen näyteastian. Seulottava ottaa näytteen kotona kutsusetin mukana tulleen ohjeen mukaisesti näyteastiaan/näyteputkeen ja palauttaa sen postitse palautuskuoressa seulontakeskukseen (postimaksu on maksettu valmiiksi). Kutsuja seulontaan lähetetään ympäri vuoden. Kutsu on odotettavissa alkuvuodesta syntyneille kevään aikana, kesällä syntyneille kesän aikana jne.

Mitä näytteestä tutkitaan ja koska saan tuloksen? Suolistosyövän seulonnassa ulostenäytteestä tutkitaan piilevää verta. Seulontatestin tulos lähetetään osallistuneille postitse noin kuukauden kuluessa näytteen palauttamisesta. Mikäli näytteestä löytyy verta, seulontatulos on positiivinen. Tällöin tarvitaan tarkempia tutkimuksia. Tieto positiivisesta tuloksesta lähetetään myös seulottavan kotikunnan seulontahoitajalle, joka ohjelmoi tarvittaessa jatkotutkimuksia. Ensisijainen jatkotutkimus on paksunsuolen tähystys eli kolonoskopia.

Maksaako seulonta? Tarkastus on osa kotikunnan terveydenhuoltoa ja se on kutsutulle maksuton. Mahdollisista jatkotutkimuksista veloitetaan normaalit terveydenhuollon käyntimaksut.

Lue lisää: Suolistosyövän seulonta