Olet tässä

Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke

Arjen sankarit -hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Päämääränä on edistää miesten työllistymistä ja työelämään paluuta. Hanke toteutetaan 1.1.2020 - 31.12.2022.​

Hankkeen valmistelussa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointityö ja sen tavoitteet. Hanke on suunniteltu yhteistyössä ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, joka toimii hankkeen osatoteuttajana sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien työllistymistä edistäviä palveluja.

Taustaa: Työikäiset miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset. Siksi toiminta- ja työkyvyn säilyttäminen sekä työn merkitys ja mielekkyys ovat avainasemassa syrjäytyneisyyden ehkäisyssä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimus 2017-2018 antaa hyvät perusteet syrjäytymistä ehkäisevälle työlle.

  • Lähes kolmannes pohjoispohjalaisista miehistä arvioi toimintakykynsä heikentyneen
  • Viidennes 25-54 -vuotiaista miehistä ei usko jaksavansa vanhuuseläkkeeseen asti
  • Neljännes työikäisitä miehistä on lihavia

Toiminta hankkeessa:

  • miehille toimintaryhmiä: Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistus- ja Hyvä arki -ryhmät sekä ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen
  • miehille työpajoja, joiden avulla vahvistetaan miesten työelämävalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään 
  • hygieniapassikoulutukset
  • vertaisryhmätoimintaa ja mahdollisuus osallistua Minustako arjen sankari - vertaisryhmän vetäjäkoulutukseen

Mitä hankkeeseen osallistuva mies siis saa? Uusia tietoja, taitoja ja osaamista työelämävalmiuksien ja työllistymisen edistämiseksi, terveystarkastuksen, työ- ja toimintakykyarvioin, hygieniapassikoulutuksen, hyvää ja monipuolista ruokaa, ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja mielekästä tekemistä arkeen.  Kaikki on maksutonta. Kannattaa lähteä mukaan!

Seuraa hankkeen toimintaa ja tapahtumia: Arjen sankarit  sekä facebookista: Arjen sankarit hanke

Arjen sankarit

Haluatko syventää ja laajentaa ravitsemustietämystäsi?

Tule mukaan ravitsemuswebinaariin 26.4. klo 14-15.30 Terveellisellä ruoalla miehet kuntoon

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Arjen sankarit -hanke, PPSHP ravitsemusterveyden verkosto, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Oulaisten työpaja

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan 22.4 tästä