Olet tässä

Arviointi- ja vuorohoitoyksiköt

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa. Arviointia tehdään yhteistyössä hoitohenkilökunnan, fysioterapeutin ja kotikuntoutustiimin kanssa. Hoitotyötä toteutetaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti kuntoutumista tukevalla työotteella.

Asiakkaat tulevat hoitojaksolle arviointiyksikköön moniammatillisen kotikuntoutustiimin kautta vuodeosastoilta, erikoissairaanhoidosta, päivystysvastaanotoilta sekä myös suoraan kotoa. Kotiutushoitaja/palveluohjaaja varaa asiakkaalle arviointijakson. Asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma ja jaksolle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin kanssa, mukaan otetaan myös omaiset. Arviointijakson pituus vaihtelee yksilöllisen tarpeen mukaan.

Omaishoitajien vapaiden aikaiset vuorohoidot ja muut sovitut vuorohoitojaksot järjestetään arviointiyksikköön. Kaikki asiakkaat ohjautuvat vuorohoitoon kotikuntoutustiimin kautta. Arviointiyksikön sairaanhoitaja varaa säännöllisesti vuorohoitoa käyttävien asiakkaiden jaksot palvelupäätösten mukaisesti. Muut vuorohoitojaksot varataan kotiutushoitajan kautta.

Kotisairaalapotilaat tulevat arviointiyksikköön erikoissairaanhoidosta, vuodeosastolta tai lääkärin vastaanotolta/päivystyksestä kotiutushoitajan kautta. Kotisairaalapotilaat saavat hoitoa lääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti.

Saattohoito ajoittuu ihmisen viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on yleensä merkittävästi heikentynyt. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen. Saattohoidon tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen.

Selänteen alueella toimii kaksi arviointiyksikköä, Haapajärven arvointiyksikköjä ja Reisjärven arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviida.

Selänteen ohjeistus vierailuista

Haluamme muistuttaa vierailuohjeista. Ohjeistukset ovat edelleen voimassa tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana, ihmisestä toiseen lähikontaktissa. Tartunnan saanut voi levittää virusta jopa parin vuorokauden ajan ennen oireiden alkamista. Siksi lähikontaktien välttäminen ja supistaminen mahdollisimman vähäisiksi ovat tartunnan torjuntakeinoja, jolle ei ole yhtä tehokkaita vaihtoehtoja. Tavoitteena on jokaisen yksittäisen asiakkaan suojaaminen tartunnalta ja myös asiakasturvallisuuden varmistaminen yleisesti.

Koronavirustartunta voi olla myös oireeton, mutta aiheuttaa riskiryhmään kuuluvalle iäkkäälle ihmiselle vakavan taudin. Mahdollisen oireettoman tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi noudata tarkasti henkilökunnan ohjeita, käytä koko vierailun ajan kasvomaskia ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta.

Jos sinulla on vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita tai epäilyä koronavirusaltistuksesta, älä vieraile vuodeosastolla, arviointiyksikössä tai tehostetussa palveluasumisessa.

Mikäli hoidossa oleva asukas lähtee yksikön ulkopuolelle, riski tartunnan saamiselle luonnollisesti kasvaa. Tilanteessa on tärkeä huomioida, ettei hänen mahdollinen tartuntansa koske pelkästään häntä, vaan yksikköön palatessa kaikkia yksikön asukkaita ja henkilökuntaa.

  • Tämän vuoksi yksikön ulkopuolella tehtävissä vierailuissa on ehdottoman tärkeää, että asiakkaan tapaamat läheiset ovat terveitä ja vierailuilla noudatetaan tarkkaa käsihygieniaa ja käytetään tarvittaessa hengityssuojaimia.
  • Asiakkaan käytyä yksikön ulkopuolella vierailemassa, noudatamme yksikössä tehostettua hygieniaa ja pyrimme välttämään asiakkaan kontakteja toisiin asukkaisiin viikon ajan vierailun jälkeen

Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Tämän vuoksi suosittelemme vierailujen välttämistä, mikäli kyseessä asiakkaan lyhytaikainen hoito. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Mikäli asiakas ei pysty tapaamaan omaisia ulkona, vierailu voidaan järjestää myös asiakkaan omassa huoneessa:

  • Lupa tapaamisiin annetaan 1-2 läheiselle ja vierailuaika 15 minuuttia.
  • Tapaamisesta sovitaan aina etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
  • Läheinen ei liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.
  • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille järjestetään mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin. Näissäkin vierailuissa noudatetaan alla hygieniaohjeistuksia. Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunta tukee asukkaita yhteydenpidossa. Omainen voi ulkoilla asukkaan kanssa, kunhan käyttää suojaimia ja noudattaa hygieniaohjeita.

Yhteystiedot

Haapajärvi

Hoitajat puh. 044 4456 399/ 044 4456398

Kotiutushoitaja puh. 040 1808958, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyön vastaava sh Päivi Katvala puh. 044 4456480, soittoaika arkisin kello 12-16

Osastonhoitaja Teuvo Liimatainen puh. 044 4456 331, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi puh. 044 4456920, tavoitettavissa virka-aikana

Osoite: Haapajärven arviointiyksikkö, Männistönkatu 13, 85800 HAAPAJÄRVI

Reisjärvi

Arviida Hoitajat puh. 040 3008312

Kotiutushoitaja puh. 040 1808958, tavoitettavissa virka-aikana

Kotihoidonohjaaja Helena Purola puh. 040 3008 318, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi puh. 044 4456920, tavoitettavissa virka-aikana

Osoite: Reisjärven Arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviida, Savikotie 1 A, 85900 REISJÄRVI