Olet tässä

Arviointi- ja vuorohoitoyksiköt

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa. Arviointia tehdään yhteistyössä hoitohenkilökunnan, fysioterapeutin ja kotikuntoutustiimin kanssa. Hoitotyötä toteutetaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti kuntoutumista tukevalla työotteella.

Asiakkaat tulevat hoitojaksolle arviointiyksikköön moniammatillisen kotikuntoutustiimin kautta vuodeosastoilta, erikoissairaanhoidosta, päivystysvastaanotoilta sekä myös suoraan kotoa. Kotiutushoitaja/palveluohjaaja varaa asiakkaalle arviointijakson. Asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma ja jaksolle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin kanssa, mukaan otetaan myös omaiset. Arviointijakson pituus vaihtelee yksilöllisen tarpeen mukaan.

Omaishoitajien vapaiden aikaiset vuorohoidot ja muut sovitut vuorohoitojaksot järjestetään arviointiyksikköön. Kaikki asiakkaat ohjautuvat vuorohoitoon kotikuntoutustiimin kautta. Arviointiyksikön sairaanhoitaja varaa säännöllisesti vuorohoitoa käyttävien asiakkaiden jaksot palvelupäätösten mukaisesti. Muut vuorohoitojaksot varataan kotiutushoitajan kautta.

Kotisairaalapotilaat tulevat arviointiyksikköön erikoissairaanhoidosta, vuodeosastolta tai lääkärin vastaanotolta/päivystyksestä kotiutushoitajan kautta. Kotisairaalapotilaat saavat hoitoa lääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti.

Saattohoito ajoittuu ihmisen viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on yleensä merkittävästi heikentynyt. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen. Saattohoidon tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen.

Selänteen alueella toimii kaksi arviointiyksikköä, Haapajärven arvointiyksikköjä ja Reisjärven arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviida.

Yhteystiedot

Haapajärvi

Hoitajat puh. 044 4456 399/ 044 4456398

Kotiutushoitaja puh. 040 1808958, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyön vastaava sh Katja Konu puh. 044 4456480, soittoaika arkisin kello 12-16

Osastonhoitaja Jaana Hynninen puh. 044 4456 331, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi puh. 044 4456920, tavoitettavissa virka-aikana

Osoite: Haapajärven arviointiyksikkö, Männistönkatu 13, 85800 HAAPAJÄRVI

Reisjärvi

Arviida Hoitajat puh. 040 3008312

Kotiutushoitaja puh. 040 1808958, tavoitettavissa virka-aikana

Kotihoidonohjaaja Helena Purola puh. 040 3008 318, tavoitettavissa virka-aikana

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi puh. 044 4456920, tavoitettavissa virka-aikana

Osoite: Reisjärven Arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviida, Savikotie 1 A, 85900 REISJÄRVI