Asumispalvelut

Terapiapalvelut vastaa Selänteen alueen mielenterveyskuntoutujien asumisen järjestämisestä tarvittaessa.

Asumispalveluiden tarve määritellään yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Apuna käytetään toimintakykymittaria/asumisluokittelua, jotka auttavat oikean asumismuodon löytämisessä asiakkaalle. Asumispalvelut luokitellaan tuettuun asumiseen, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Sosiaalihuoltolain mukaan kunta on velvollinen järjestämään asumispalveluja henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Selänteellä on omana toimintana kaksi asumisyksikköä. Haapajärven Psykiatrisessa kotikuntoutus Kirsikassa asuminen on kevyesti tuettua, hoitaja ohjaa tarvittaessa päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa sekä vastaa asukkaiden lääkehoidosta. Pyhäjärven Ryhmäkodissa asuminen on tuetumpaa, mutta ei yö-valvottua. Molemmissa yksiköissä asuminen perustuu hoitosuunnitelmaan ja molemmissa yksiköissä järjestetään myös lyhytkestoista intervalliasumista.

Suurin osa Selänteen alueen asumispalveluista hankitaan yksityisiltä palvelun tuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta.

 Hakemus Terapiapalveluiden asumispalveluihin löytyy tämän linkin takaa. 

 

 

Mt-kuntoutujien asumispalveluiden yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi [at] selanne.net

Psykiatrinen kotikuntoutus, Kirsikka, Haapajärvi
vastaava sairaanhoitaja
Sanna Jakola
puh. 040 1808 984

lähihoitaja, asumisenohjaaja, päihdetyöntekijä
Veera Autio
puh. 040 1808 983

lähihoitaja, päivätoiminta
Pasi Kärkkäinen
puh. 040 1808 991

lähihoitaja, hoitajan vastaanotto/kotikäynnit, asumispalvelut
Eija Pylkkö
puh. 044 4457 259

lähihoitaja Maire Meriläinen
puh. 040 180 8997

Henkilökunnan tavoittaa:
ma - pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 12.00 - 20.00


Päivystävä puhelin:
044 4456 436


os. Kaivokatu 11 B 10
85800 Haapajärvi

Ryhmäkoti, Pyhäjärvi
vastaava ohjaaja Jaana Pietikäinen
puh. 044 4457 003

psyk.erikoissairaanhoitaja Tapani Pöllänen
puh. 044 4457 782

lähihoitajat:
Anna-Mari Autio
Riitta Kähärä
Heli Kaikkonen
hoitajien puh.
044 4457 868

os. Mäntypolku 1 M + N
86800 Pyhäsalmi