Asumispalvelut

Terapiapalvelut vastaa Selänteen alueen mielenterveyskuntoutujien asumisen järjestämisestä tarvittaessa.

Asiakkaan toimintakyvyn mukaan asumisen vaihtoehtoina ovat kotiin annettava tuettu asuminen, palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa on jokaisessa kunnassa.

Asumispalveluiden tarve määritellään yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Apuna käytetään toimintakykymittaria/asumisluokittelua, jotka auttavat oikean asumismuodon löytämisessä asiakkaalle. Asumispalvelut luokitellaan tuettuun asumiseen, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Sosiaalihuoltolain mukaan kunta on velvollinen järjestämään asumispalveluja henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Selänteellä on omana toimintana kaksi asumisyksikköä. Haapajärven Psykiatrisessa kotikuntoutuksessa asuminen on kevyesti tuettua, hoitaja ohjaa tarvittaessa päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa sekä vastaa asukkaiden lääkehoidosta. Pyhäjärven Ryhmäkodissa asuminen on tuetumpaa, mutta ei yö-valvottua. Molemmissa yksiköissä asuminen perustuu hoitosuunnitelmaan ja molemmissa yksiköissä järjestetään myös lyhytkestoista intervalliasumista.

Suurin osa Selänteen alueen asumispalveluista hankitaan yksityisiltä palvelun tuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta.

 HAKEMUS TERAPIAPALVELUIDEN ASUMISPALVELUIHIN löytyy tämän linkin takaa. 

 

 

Mt-kuntoutujien asumispalveluiden yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi [at] selanne.net

Psykiatrinen kotikuntoutus, Haapajärvi
vastaava sairaanhoitaja
Sanna Jakola
puh. 040 1808 984

lähihoitaja, Veera Autio
puh. 040 1808 983

lähihoitaja, päivätoiminta
Pasi Kärkkäinen
puh. 040 1808 991

lähihoitaja, Eija Pylkkö
puh. 044 4457 259

lähihoitaja, Leena Kivilahti
puh. 040 180 8997

Henkilökunnan tavoittaa:
ma - pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 12.00 - 20.00

Puh: 044 4456 436

os. Kaivokatu 11 B 10
85800 Haapajärvi

Ryhmäkoti, Pyhäjärvi
vs.vastaava ohjaaja Hanna-Reetta Majava
puh. 044 4457 003

psyk.erikoissairaanhoitaja Hanna-Reetta Majava
puh. 044 4457 786

lähihoitajien puh.
044 4457 868

os. Mäntypolku 1 M + N
86800 Pyhäsalmi