Olet tässä

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyvien palvelut ovat Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella monipuolisia. Painopisteemme on ikääntyvien kotona annettavissa palveluissa ja tavoitteenamme on, että jokainen Selänteen alueen ikäihminen voisi asua turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteenamme on myös, että ikäihmiset voisivat elää hyvää elämää toimintakyvyn rajoituksista huolimatta.

Näihin tavoitteisiin pohjaten järjestämme paljon ennaltaehkäisevää palvelua ja kotikuntoutusta sekä ns. matalan kynnyksen palveluita. Erilaiset tukipalvelut, toimintakyvyn tukeminen sekä digitaaliset tukipalvelut ovat osana palveluntuotantoamme.

Varsinaisen kotihoidon lisäksi Selänteen alueen kunnissa on tarjolla erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalveluja, turvapalveluja ja vaatehuoltopalveluja sekä muita kotona asumista tukevia palveluja, kuten omaishoidontukea, muisti- ja seniorineuvolatoimintaa, perhehoitoa, päivätoimintaa ja vuorohoitoa, joista tarkempia kuntakohtaisia tietoja saa palveluohjaajalta.

Kun asiakkaalla ilmenee tarvetta palvelujen lisäämiselle, hän tekee pyynnön palveluohjaukseen. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointia ja yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa suunnitellaan palvelujen tarve ja toteuttamisen muoto. Tarvittaessa tehdään hakemus tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon, päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, perhehoitoon jne. yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja

puh. 040-180 8954