Olet tässä

Koronainfo

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 1.2.2021 asti.

Koronaepidemia on Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheessa. Lisää ajankohtaista tietoa Pohjois-Pohjanmaan korona tilanteesta löydät Oyskorona sivulta.

Maskisuositukset koskevat 12 vuotta täyttäneitä:

 • Maskeja tulee käyttää julkisissa tiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Kouluissa peruskoulun kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja korkeakouluissa.
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.
 • Yksityisten palvelutarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, kuten takseissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. 

Yksityistilaisuudet:

 • Yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Yleisötilaisuudet:

 • Yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat:

 • Alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee, että kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinoimat julkiset tilat suljetaan kuntien päätöksillä, kuitenkin niin että turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.
 • Kunta voi erityisen harkinnan ja kunnan epidemiologisen tilanteen mukaan avata sellaisia julkisia tiloja, joissa riski tartunnoille on matala, esimerkiksi kirjastot ja uimahallit.
 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Opetuksen järjestäminen:

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Ikääntyneet ja riskiryhmät:

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Etätyö ja etäkokoukset:

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.
 • Työpaikan ja vapaa-ajan kokoukset järjestetään etäyhteyksin.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi kunnan niin päättäessä jatkua. Harrastustoiminnan jatkuessa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. 

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoa muualta

Koronavirusta koskevat asiat päivystysnumeron kautta 044 770 0701

Jos epäilet Koronavirus tartuntaa, tee oirearviokysely Omaolo-palvelussa

Virka-ajan ulkopuolella voi olla yhteydessä:

 • OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan numeroon (call center) 08 315 2655 tai
 • Oulaskankaan terveysneuvontaan p. 08 315 7840
 • Reisjärviset voivat olla yhteydessä Soiten puhelinneuvontaan arkisin 06 8287499 klo 8-17, viikonloppuisin klo 8-16 tai päivystykseen 06 8264500
 • Hätätilanteessa soita 112