Olet tässä

Koronarokotukset

Ensimmäinen ja toinen rokote

Koronarokotus annetaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille sekä 5-11-vuotiaille lapsille. Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk in -rokotukseen. Walk-in rokotus ajat ja sähköisen ajanvarauskalenterin löydät täältä.

5-11-vuotiaan rokotukseen tulee varata aika. Huoltaja voi varata rokotusajan sähköisen ajanvarauskalenterin kautta.

Ensimmäisen koronarokotuskerran yhteydessä annetaan tarvittaessa aika toiseen rokotukseen. Toinen rokoteannos voidaan antaa, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa. 

Kolmas rokote

  • 2. ja 3. rokotteen väli 60 vuotta täyttäneillä sekä muilla aiemmin määritellyillä riskiryhmillä (18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, jotka kuuluvat (riskiryhmä 1 ja riskiryhmä 2) 3–4 kuukautta. 
  • 18-60-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 4–6 kuukautta. 
  • voimakkaasti immuunipuutteiset (12-vuotiaat ja sitä vanhemmat), kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. Katso lisätietoa: Immuunivastetta voimakkaasti heikentävät sairaudet ja tilat. Voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ovat oikeutettuja myös neljänteen rokoteannokseen, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Alle 30-vuotiaat miehet saavat kolmantena rokoteannoksena THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Jos olet sairastanut koronataudin ja saanut kaksi rokoteannosta, tällä hetkellä ei ole tarvetta kolmannelle rokotteelle. Poikkeuksena ovat voimakkaasti immuunipuutteiset, joille suositellaan kolmatta rokoteannosta, vaikka he olisivat sairastaneet koronataudin ja saaneet kaksi rokoteannosta.

Koronavirustaudin sairastaneiden rokottaminen

Koronataudin sairastaneelle suositellaan ensimmäistä koronarokoteannosta, kun 6 kuukautta sairastetusta taudista on kulunut. Voimakkaasti immuunipuutteiselle rokote voidaan antaa jo 1-3 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista. Jos rokote annetaan pian sairastetun taudin jälkeen, se voi aiheuttaa voimakkaampia ohimeneviä rokotereaktioita.

THL suosittelee, että PCR-testillä vahvistetun koronataudin sairastaneille ja yhden rokoteannoksen saaneille tarjotaan tehosteena toista rokoteannosta.

Sairastetun koronataudin ja yhden rokotteen jälkeen toista rokoteannosta

  • suositellaan 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville, kun 3–4 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.
  • voidaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun 4–6 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.

Toinen rokoteannos toimii taudin sairastaneilla samoin kuin kolmas rokoteannos henkilöillä, jotka eivät ole sairastaneet koronavirustautia.

Suojatehon kannalta taudin sairastanut tarvitsee toisen annoksen 3–6 kuukauden kuluttua taudista tai ensimmäisestä rokoteannoksesta. Toinen annos voidaan kuitenkin antaa jo aiemmin, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muista painavista syistä. Toinen annos voidaan tällöin antaa tavallisella 6–12 viikon annosvälillä.

Suomessa saa koronatodistuksen, jos on sairastanut PCR-testillä varmistetun koronataudin ja saanut yhden rokoteannoksen.

Kolmatta koronarokotetta suositellaan ainoastaan voimakkaasti immuunipuutteiselle, koronavirustaudin sairastaneelle. Muut kuin voimakkaasti immuunipuutteiset kaksi rokoteannosta saaneet ja taudin sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokoteannosta.

12–17-vuotiaiden rokottaminen sairastetun koronataudin jälkeen

Toinen rokoteannos

THL suosittelee, että testillä vahvistetun koronataudin sairastaneille ja yhden rokoteannoksen saaneille

  • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille tarjotaan toista rokoteannosta, kun 2 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.
  • riskiryhmään kuuluville 12–17-vuotiaille tarjotaan toista rokoteannosta, kun 6 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

Muille kuin riskiryhmään kuuluville 12–17-vuotiaille koronataudin sairastaneille ei toistaiseksi suositella toista rokoteannosta. He voivat kuitenkin ottaa toisen annoksen, jos se on tarpeen esimerkiksi rokotustodistuksen vuoksi. Toinen annos voidaan antaa, kun 6 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.

Kolmas rokoteannos

THL suosittelee voimakkaasti immuunipuutteiselle 12 vuotta täyttäneille kolmatta rokoteannosta, vaikka hän olisi sairastanut koronataudin. Kolmatta annosta suositellaan heille 3–4 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.

Muille 12–17-vuotiaille koronataudin sairastaneille ja kaksi rokotetta saaneille ei toistaiseksi suositella kolmatta rokoteannosta. Kolmas rokote voidaan tarvittaessa antaa painavasta syystä, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta, ja sairastetusta taudista vähintään 3 kuukautta.

Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen?

Erityinen syy 12–17-vuotiaiden kolmannelle annokselle

THL ohjeistaa, että muille kuin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa erityisestä syystä, vaikka rokottamiselle ei ole suoraa suositusta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi matkustaminen ja rokotustodistuksen tarve. 

Pääsääntöisesti EU:n rokotustodistus on tällä hetkellä voimassa 9 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Kaikki maat eivät vaadi yhdeksän kuukauden jälkeenkään kolmatta annosta alle 18-vuotiailta. Maakohtaiset ohjeet voi tarkastaa kohdemaan verkkosivuilta.

Neljäs rokoteannos

Voimakkaasti immuunipuutteiset

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Heillä neljäs rokoteannos toimii tehosteena, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta. Voimakkaasti immuunipuutteisten neljäs rokoteannos pidentää suojan kestoa ja vahvistaa immuniteettia tilanteessa, jossa omikronvariantti leviää väestössä. 

Tutkimuksissa on nähty, että neljäs rokoteannos nostaa selkeästi neutraloivien vasta-aineiden määrää voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä. THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) mietintöön.

80 vuotta täyttäneet sekä hoivakodeissa asuvat iäkkäät

THL on suosittanut alueita aloittamaan neljänsien koronarokoteannoksien antamisen kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iäkkäille. Neljänsien rokoteannoksien antaminen aloitetaan Selänteessä välittömästi ja myös palveluasumisen yksiköissä mahdollisimman nopeasti.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta tai kahdesta rokotteesta ja sairastetusta koronataudista on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan ikäihmisten suojaan vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia kuolemia. THL suosittaa antamaan neljännet annokset ripeästi, sillä niillä pyritään tehostamaan iäkkäiden suojaa juuri nyt epidemian ollessa voimakkaimmillaan.

Jos 80 vuotta täyttänyt tai iäkkäiden hoivakodissa asuva on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.

80 vuotta täyttäneiden on mahdollista saada 4. rokoteannos tästä päivästä lähtien Selänteen rokotusaikoina. Edellytyksenä on, että kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan Walk-in rokotukseen.

Palveluasumisen yksiköissä asuville neljäs koronarokote annetaan Selänteen asumisyksikössä. Rokotukset palveluasumisen yksiköissä alkavat lähiaikoina. Kolme rokotusannosta saaneen ja taudin sairastaneen ei tarvitse ottaa neljättä rokotetta.

 

Alla olevista linkeistä löydät tietoa koronarokotteesta:

Kysymyksiä ja vastauksia koronarokotteesta (THL)

Kysymyksiä ja vastauksia koronarokotteesta (FIMEA)

Koronarokotteet Suomessa (STM)

Tietoa koronavirusrokotteesta (ECDC)