Muutoksia covid-19 näytteenotossa

21.3.22 alkaen Ppky Selänteen terveyskeskuksissa otetaan covid-19 näytteitä henkilöstöresurssista johtuen vain lääketieteellisin perustein PPSHP:n linjauksen mukaisesti:

  • kaikilta vakavaoireisilta
  • riskiryhmiin kuuluvilta oireisilta
  • raskaana olevilta
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta
  • varusmiehiltä

Muut (esim. työnantajan vaatima tartuntatautitodistus, matkustusta tai muuta varten testituloksen tarvitsevat) joudutaan ohjaamaan yksityiseen terveydenhuoltoon.