Olet tässä

Kotisairaala

Selänteen alueella toimii kotisairaala omana yksikkönä arkisin ja viikonloppuisin klo: 7-22. Kotona annettava sairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa tapahtuvalle hoidolle. Kotisairaalahoitoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon sairaus, kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut kotona asuvat henkilöt. Kotisairaala toimii Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella.

Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan lääkärijohteista, moniammatillista toimintaa, jossa lääkäri arvioi ja määrittää potilaan soveltuvuuden kotisairaalapotilaaksi sairauden ja yleistilan perusteella. (Terveydenhuoltolain 25§ mukaista toimintaa). Kotisairaalaan tullaan asiakkaaksi aina lääkärin lähetteellä.
 
Kotisairaalassa hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa vaativat potilaat kotona tai tarvittaessa kotiin verrattavassa hoitopaikassa. Kotisairaala asiakas voi myös itse käydä terveyskeskuksessa saamassa hoitoa, mikäli hänen toimintakykynsä sen sallii. 
Kotisairaala asiakkaalle voidaan järjestää kuntoutusta tarpeen mukaan. Hoito on aina lyhytaikaista ja hoitoon liittyy aina akuutti tarve.  Palliatiivinen hoito ja saattohoito voivat kestää pidempään.
 
Kotisairaalassa voidaan hoitaa ympärivuorokautista seurantaa vaativat kaiken ikäiset asiakkaat. Esimerkiksi leikkausten jälkeinen jatkohoito ja kuntoutus, erilaisten infektioiden hoito, haavan hoidot, kivunhoito sekä palliatiivinen ja saattohoito.
 
Sairaanhoitaja on pääsääntöisesti yksin työvuorossaan kotisairaalassa ja asiakkaita hoidetaan edelleen myös muissa yksiköissä. Kotisairaalatoiminta jatkuu kotihoidossa kotihoidon omille asiakkaille, tehostetussa palveluasumisessa ja poliklinikalla avoasiakkaiden osalta. Yhteistyötä tehdään kiinteästi ja asiakasta hoidetaan yhdessä eri yksiköiden kanssa.
 
Kotisairaala asiakkaalta peritään asiakasmaksuna 20,00 €/vrk (ei peritä alle 18-vuotiailta). Vuorokausimaksu peritään, jos asiakas ei ole säännöllisen palvelun piirissä. Mikäli kotisairaala asiakas käy vastaanotolla, arviointiyksikössä tai osastolla omatoimisesti iv- tiputuksessa 1- 3/krt/vrk peritään asiakkaalta kotisairaala maksu.

Yhteydenotot ja konsultaatiot ohjautuvat arkisin klo: 8-15.30 kotiutushoitajalle, iltaisin klo: 15.30-22 ja viikonloppuisin klo:7-22 kotisairaalan sairaanhoitajalle ja yöaikaan Pyhäjärven akuuttiosastolle.

Yhteystiedot

Kotisairaala Selänne puh. 040 180 8958

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi puh. 044 445 6920