Kuntoutus

Kuntoutus on asiakkaan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallista toimintaa, jossa asiakas ylläpitää ja edistää toiminta-, liikunta ja puhekykyään ammattilaisten tuella.
Kuntoutukseen kuuluu asiakkaan toimintaympäristöjen kehittäminen. Ppky Selänteessä kuntoutus toteutetaan pääosin omana toimintana yksilöllisenä terapeuttisena harjoitteluna ja harjoitusterapiaryhminä.
Ppky Selänteessä työskentelee kuntoutuksen ammattilaisina fysio-, puhe- ja toimintaterapeutteja.

Yksilöfysio- ja toimintaterapian hinta on 11,40 €/kerta ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen hinta on 3 €/kerta, alle 18-vuotiaiden terapiat ovat maksuttomia. Puheterapiakäynnit ovat kaikille maksuttomia

Yhteystiedot

Kuntoutuksen osastonhoitaja
Puh. 040 180 8951