Olet tässä

Lääkinnällinen kuntoutus

 

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on lakisääteistä, mutta käytettävistä voimavaroista riippuvaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat fysio-, toiminta-, puhe-, lymfa-, jalka- ja tarvittavat muut terapiat sekä apuvälinepalvelut.

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta  puhutaan silloin, kun asiakkaalla on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikunta- ja toimintakyvyn pysyvä tai vähintään vuoden kestävä haitta jokapäiväisessä elämässä, johon odotetaan pystyvän terapian avulla vaikuttamaan.

Lääkinnällisen kuntoutukseen voivat olla oikeutettuja 1-65-vuotiaat asiakkaat, joilla edellä mainittu haitta esiintyy ja joille ei ole myönnetty KELA:n järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, sekä alle 1-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat vaikean toimintakyvyn rajoitteen omaavat asiakkaat. Terapioiden myöntämiskriteerit ovat Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen hyväksymät.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana huomioiden kuntien resurssit.
Ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä. Ppky Selänteen kuntoutustyöryhmään kuuluvat kuntoutuksen asiantuntijat, osastonhoitaja ja ylilääkäri. Kuntoutustyöryhmä käsittelee päätöksiä viikoittain. Ostopalvelun myöntämisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen laatima yksilöllinen kuntoutussuunnitelma tai lääkärin tekemä lääkinnällisen kuntoutuksen suositus, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö toimintakyvyn edistämiseksi.


Hakemus palvelusetelin palveluntuottajaksi

Ppky Selänteen hyväksymiskriteerit tysio-, toiminta-, lymfa- ja jalkaterapiapalvelujen tuottajalle

Ppky Selänteen hallituksen päätös palvelusetelin hinnan määräytymisestä

Ppky Selänteen hallituksen päätös palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä

 

 

Yhteystiedot

Kuntoutuksen osastonhoitaja
p. 040 1808 951

Sähköposti
etunimi.sukunimi [at] selanne.net