Olet tässä

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu kuuluu neuvolapalveluiden alaisuuteen. Tarvittaessa on lisäksi käytössä yksityisen palveluntuottajan palveluseteli.

Asiakkaat tilaavat itse palvelua, tilausaika ma klo 9-10 ja to klo 13 -14 puh. 0401808468

Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai määräaikaista ja säännöllistä.

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei- kiireelliseen avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun avun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Käyntiin varataan aika sopimuksen mukaan, yleensä 1-3 tuntia, tarvittaessa käyntiajassa joustetaan mahdollisuuksien mukaan, esim. sairaalakäynnit.

Määräaikainen säännöllinen kotipalvelu

Määräaikaisesta säännöllisestä kotipalvelusta on kysymys, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvien asioiden hoitamisesta lastenhoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Kotipalvelun tarvetta voi ilmetä esim. sairauden tai vamman, alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen tai muun perhetilanteen muutoksen takia.

Tilapäistä ja määräaikaista säännöllistä kotipalvelua haetaan joko puhelinsoitolla tai lapsiperheiden kotipalveluhakemus- lomakkeella. Määräaikaisesta säännöllisestä kotipalvelun myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit:

 • perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 • lapsen vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu
  kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus
 • vaikea elämäntilanne tai äkilliset elämänmuutokset
 • lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • mahdollinen muu syy, esim. lääkärikäynti

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • pelkkään siivoukseen
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsenhoitoon
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu (3,80€/ tunti, mahdollisuus hakea maksuvapautusta perheen tuloista riippuen)

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus lomake tästä klikkaamalla

Yhteydenotto Sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Lisäksi PPKY Selänteessä on käytössä lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli, josta voi kysyä työntekijöiltä.

Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelusta: 

Lapsiperheiden kotipalvelut esite

 

Lapsiperheiden palvelu

Pyydä apua-lomakkeelle

Lapsiperheiden kotipalvelun
yhteystiedot

perhekeskuksen sosiaaliohjaaja
Leena Tahkokorpi
puh. 040 180 8468

Haapajärvi ja Reisjärvi:

Hanna-Mari Kaisto
p. 040 180 8461

Anne-Maria Hiltunen
p. 044 445 6422

Minna Viljamäki
p. 040 180 8994

Pyhäjärvi:

Sonja Leväpelto
p. 044 4457 663