Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisten hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan tai asiakkaan omassa kodissa. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Perhehoitoa suorittavat Selänteen perhehoitovalmennuksen käyneet henkilöt. Perhehoitoa voidaan järjestää kotona asumisen tueksi, omaishoidon tueksi tai omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi vuorohoidon tai päivätoiminnan sijaan. Perhehoito sopii ikääntyneille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa säännöllisesti. Perhehoito voi olla myös osana palveluntarjontaa esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa.

Perhehoidossa kuntayhtymä on järjestävä taho, jolloin perhehoitoon haetaan ja sen aloittamisesta tehdään erillinen päätös. Kuntayhtymä tekee perhehoitajan kanssa asiakaskohtaisen toimeksiantosopimuksen. Palveluohjauksessa perhehoito on yhtenä vaihtoehtona asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja toteuttamisessa. Hakemus perhehoitoon tehdään palveluohjauksen kautta.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja puh. 040-180 8954