Ryhmäkoti, Pyhäjärvi

Ryhmäkoti, Pyhäjärvi

  • Ryhmäkoti on 14+1 paikkainen koti psykiatrisille avohoidon potilaille.
  • Osa Pyhäjärven terapiapalveluiden kokonaisuutta, johon kuuluu Mielenvireyskeskus, Ryhmäkoti ja Päivätoimintakeskus Virike.
  • Varsinainen toiminta tapahtuu kahdessa rivitalossa.
  • Hoito perustuu yhteisöhoitoon turvallisuus, hoidon tavoitteet ja jatkuvuus huomioiden.
  • Asiakkaalle laaditaan yksilölliset hoitosuunnitelmat omahoitajien kasnna huomioiden ihmisen kokonaisvaltaisesti.
  • Asukas osallistuu yhteisvastuullisiin tehtäviin (siivous, tuuanlaitto, pyykkihuolto jne..), talossa järjestettäviin virike ja toiminta tuokioihin, sekä yksilöllisiin tehtäviin (asiointi, kulkeminen) oman fyysisen ja psyykkisen voinnin mukaan. 

Ryhmäkoti, Pyhäjärvi
vastaava ohjaaja Jaana Pietikäinen
puh. 044 4457 003

psyk.erikoissairaanhoitaja Tapani Pöllänen
puh. 044 4457 782

hoitajat:
044 4457 868

os. Mäntypolku 1 M + N
86800 Pyhäsalmi