Olet tässä

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa asiakkaiden kiireellisen lastensuojelun ja sosiaalihuollon avun tarpeeseen.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kiireellisesti ensisijaisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös aikuisten kiireellinen avun tarve arvioidaan.

Sosiaalipäivystykseen ohjattavia kriisitilanteita ovat esimerkiksi:

  • väkivaltatilanteet perheissä, joissa on alaikäisiä lapsia tai muita huollettavia
  • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
  • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
  • muu akuutin lastensuojelun tarpeen selvittäminen
  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, mm. onnettomuus
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
  • muut sosiaalisen hädän tarpeet
  • konsultaatio, virka-avun tarve

Kiireellinen lastensuojelu ja sosiaalihuolto

Virka-aikana 044 445 6711

Numerosta annetaan ohjausta ja neuvontaa myös aikuisten akuuteissa, vakavissa kriisitilanteissa.

Virka-ajan ulkopuolella arkisin klo 16.00 - 8.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden

Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen tapahtuu soittamalla hätäkeskukseen, puhelinnumeroon 112. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä vastaa alueellinen Jokilaaksojen sosiaalipäivystys.

MARAK-työryhmän esite