Olet tässä

Tehostettu palveluasuminen

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asumispalveluissa tavoitteena on luoda asukkaalle kodinomainen, turvallinen, itsenäinen ja omatoimista elämää tukeva toimintaympäristö.  Asumispalveluissa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä asukkaan voimavarat huomioiden. Tarvittavat palvelut tuotetaan yhteistyössä osaavan tukiverkoston kanssa.   Tavoitteena on, että asukas voi asua tehostetussa palveluasunnossaan elämänsä loppuun saakka. 

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksen yhteydessä tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta arvioidaan. Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään RAI-toimintakykymittareita. PPKY Selänteen kuntayhtymähallitus on määritellyt tehostetun palveluasumisen kriteerit 26.4.2019 §76. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanne. Edellytyksenä ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ohjautumiselle on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu.

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää Selänteen kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Oman tehostetun palveluasumisen lisäksi PPKY Selänne järjestää palvelua palvelusetelillä. Palvelusetelillä hyvinvointipalvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kuntayhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin vastaan vai haluaako hankkia palvelun Selänteen omasta palvelusta.

Asukkaat maksavat tehostetussa palveluasumisessa asunnosta neliövuokran, ateriamaksun sekä hoitomaksun.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja puh. 040-180 8954

Selänteen palveluasumisen tuottajat ja yhteystiedot

Haapajärvi
Koivikko, Peipponen
Männistönkatu 13
85800 Haapajärvi

Vastaava sairaanhoitaja: Sirpa Korhonen puh. 044 445 6287
Hoitajat puh. 044 445 6281, 044 445 6282

 

Reisjärvi
Honkalinnan Palvelukeskus
Savikontie 1
85900 Reisjärvi

 

Vastaava sairaanhoitaja: Katri Parkkila puh. 044 445 6242
Vastaava sairaanhoitaja puh. 040 300 8350

Hoitajat puh. 040 300 8349, 040 300 8351

Hoito- ja vanhustyön johtaja: Virpi Jaatinen puh. 044 445 6336