Olet tässä

Tehostettu palveluasuminen

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asumispalveluissa tavoitteena on luoda asukkaalle kodinomainen, turvallinen, itsenäinen ja omatoimista elämää tukeva toimintaympäristö.  Asumispalveluissa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä asukkaan voimavarat huomioiden. Tarvittavat palvelut tuotetaan yhteistyössä osaavan tukiverkoston kanssa.   Tavoitteena on, että asukas voi asua tehostetussa palveluasunnossaan elämänsä loppuun saakka. 

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksen yhteydessä tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta arvioidaan. Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään RAI-toimintakykymittareita. PPKY Selänteen kuntayhtymähallitus on määritellyt tehostetun palveluasumisen kriteerit 26.4.2019 §76. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanne. Edellytyksenä ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ohjautumiselle on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu.

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää Selänteen kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Oman tehostetun palveluasumisen lisäksi PPKY Selänne järjestää palvelua palvelusetelillä. Palvelusetelillä hyvinvointipalvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kuntayhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin vastaan vai haluaako hankkia palvelun Selänteen omasta palvelusta.

Asukkaat maksavat tehostetussa palveluasumisessa asunnosta neliövuokran ja hoivamaksun.

Selänteen ohjeistus vierailuista

Haluamme muistuttaa vierailuohjeista. Ohjeistukset ovat edelleen voimassa tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana, ihmisestä toiseen lähikontaktissa. Tartunnan saanut voi levittää virusta jopa parin vuorokauden ajan ennen oireiden alkamista. Siksi lähikontaktien välttäminen ja supistaminen mahdollisimman vähäisiksi ovat tartunnan torjuntakeinoja, jolle ei ole yhtä tehokkaita vaihtoehtoja. Tavoitteena on jokaisen yksittäisen asiakkaan suojaaminen tartunnalta ja myös asiakasturvallisuuden varmistaminen yleisesti.

Koronavirustartunta voi olla myös oireeton, mutta aiheuttaa riskiryhmään kuuluvalle iäkkäälle ihmiselle vakavan taudin. Mahdollisen oireettoman tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi noudata tarkasti henkilökunnan ohjeita, käytä koko vierailun ajan kasvomaskia ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta.

Jos sinulla on vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita tai epäilyä koronavirusaltistuksesta, älä vieraile vuodeosastolla, arviointiyksikössä tai tehostetussa palveluasumisessa.

Mikäli hoidossa oleva asukas lähtee yksikön ulkopuolelle, riski tartunnan saamiselle luonnollisesti kasvaa. Tilanteessa on tärkeä huomioida, ettei hänen mahdollinen tartuntansa koske pelkästään häntä, vaan yksikköön palatessa kaikkia yksikön asukkaita ja henkilökuntaa.

  • Tämän vuoksi yksikön ulkopuolella tehtävissä vierailuissa on ehdottoman tärkeää, että asiakkaan tapaamat läheiset ovat terveitä ja vierailuilla noudatetaan tarkkaa käsihygieniaa ja käytetään tarvittaessa hengityssuojaimia.
  • Asiakkaan käytyä yksikön ulkopuolella vierailemassa, noudatamme yksikössä tehostettua hygieniaa ja pyrimme välttämään asiakkaan kontakteja toisiin asukkaisiin viikon ajan vierailun jälkeen.

Pitkäaikaishoidossa oleville iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona tai asukkaan omassa huoneessa riittävästä suojautumisesta huolehtien. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia.

Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunnan pitää tukea asukkaita yhteydenpidossa. Läheiset voivat ulkoilla asukkaan kanssa, kunhan käyttää suojaimia ja noudattaa hygieniaohjeita. Kaikissa vierailuissa noudatettava alla olevaa ohjeistusta. Mikäli asiakas ei pysty tapaamaan omaisia ulkona, vierailu voidaan järjestää myös asiakkaan omassa huoneessa:

  • Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
  • Asukkaan luona vierailee 1-2 henkilöä kerralla
  • Läheinen ei liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.
  • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille järjestetään mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin. Näissäkin vierailuissa noudatetaan aina hygieniaohjeistuksia.

Yhteystiedot

Selänteen ikääntyvien palveluohjaus puh. 040 180 8954 avoinna klo 8-21.

Arkisin ennen klo:15 jätetyt takaisinsoittopyynnöt vastataan pääsääntöisesti saman päivän aikana. Klo 15 jälkeen soitettuihin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivänä.

Selänteen palveluasumisen tuottajat ja yhteystiedot

Haapajärvi
Koivikko, Peipponen
Männistönkatu 13
85800 Haapajärvi

Vastaava sairaanhoitaja:
Sirpa Korhonen puh. 044 445 6287


Hoitajat puh.
044 445 6281,
044 445 6282

 

Reisjärvi
Honkalinnan Palvelukeskus
Savikontie 1
85900 Reisjärvi

 

Osastonhoitaja :
Katri Parkkila puh. 044 445 6642


Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 300 8350

Hoitajat puh
040 300 8349,
040 300 8351

Hoito- ja vanhustyön johtaja:
Virpi Jaatinen puh. 044 445 6336