Välitystili

valitystili

Välitystilipalvelua voidaan tarjota, jos sinulla on sellaisia talouden hallinnan vaikeuksia, jotka vaarantavat perustarpeiden täyttymisen. Esimerkkeinä tilanteista, joissa välitystilipalvelua voidaan tarjota ovat häätöuhka maksamattomien vuokrien vuoksi tai muu vahvan tuen ja ohjauksen tarve raha-asioiden hoitamiseen. 

Välitystilipalvelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Asiakkaan kanssa tehdään sopimus, jonka perusteella asiakkaan tulot ohjataan sosiaalitoimen hallinnassa olevalle välitystilille ja josta sovitut kulut maksetaan. Lisäksi sovitaan kuinka usein ja minkä suuruisina erinä asiakas saa käyttöönsä tarvitsemansa käyttövarat. Palvelun tarkoituksena on turvata asiakkaan tulojen riittäminen hänen perustarpeisiinsa.

Tarkoituksena on, että välitystiliasiakkuuden aikana asiakas opettelee omatyöntekijän tuella raha-asioiden hoitamista. Tavoitteena on työskennellä asiakkaan itsenäisen pärjäämisen vahvistamiseksi. 

Välitystiliä ei ole mahdollista aloittaa asiakkaalle, jonka kogniitiviset toiminnot ovat esimerkiksi muistisairauden vuoksi merkittävästi heikentyneet. Näissä tilanteissa henkilölle on mahdollista hakea edunvalvojaa digi-ja väestövirastosta

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi [at] selanne.net

Sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 puh 044 4456 711

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Palvelupäällikkö

johtava sosiaalityöntekijä

Sirpa Pengerkoski

puh. 044 4457 943

 

Haapajärvi-Reisjärvi

sosiaaliohjaaja

Leena Sikala

puh. 044 4457 825

 

sosiaalityöntekijä

Jaana Pietikäinen

044 4456 185

 

Pyhäjärvi

sosiaaliohjaaja

Marja Haapapuro

044 4457 648