Olet tässä

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien.

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee yhtymähallituksen, yksilöjaoksen ja ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä sekä yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen ja lautakuntien sekä yksilöjaoksen esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto tullaan julkaisemaan kuulutuksissa.