Alkutuotanto

Elintarvikkeiden alkutuotantoa ovat esimerkiksi

  • maidontuotanto
  • eläinten kasvatus lihantuotantoa varten
  • kalastus ja kalanviljely
  • kananmunien ja muiden linnun munien tuotanto
  • hunajantuotanto
  • hedelmien, kasvisten, viljan ja sienten viljely

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnan aloittamisesta, toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Metsästys ja luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien kerääminen ja myynti suoraan kuluttajalle ovat myös alkutuotantoa. Tällaisesta toiminnasta ei kuitenkaan tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta. Alkutuotantoilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, kun yksityishenkilö myy vähittäismyyntiin itse viljelemiään ja kotitarpeen ylittäviä marjoja tai kasviksia.