Maisematyölupa

Asemakaava-alueella sekä yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään
sekä alueella, jossa on voimassa rakennuskielto.

Maisematyölupa tarvitaan

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen asemakaava-alueella
 • muu edellä mainittuihin verrattava toimenpide
 • vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

Hakemusasiakirjat:

 • lupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse ole oikeutettu allekirjoittamaan hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta,
  vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta

Maisematyölupa on voimassa 3 vuotta.

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakennusvalvonnan lomakkeet. Paperiset hakemukset palautetaan rakennustarkastajien osoitteisiin.
Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista perimme asiakirjataksan 4 §:n mukaisen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksun.

 

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi