Aumausilmoitus

Lannan aumauksesta tehdään ilmoitus ympäristötarkastajalle. Ilmoitusta varten on lomake ja ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään auman paikka. Ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja lähettää tiedon ilmoituksen käsittelystä postitse. Ilmoituslomake  löytyy ympäristönsuojelun lomakkeet -osiosta.

Aumauksen säädökset

Lannan aumauksesta on noudatettava Valtioneuvoston asetusta 1250/2014. Asetuksen mukaan:

Auman sijoittaminen:

  • tasaisen peltolohkon keskelle tai
  • loivasti kaltevan pellon yläreunaan

Auman suojaetäisyydet:

  • yli 100 metriä vesistöön, valtaojaan tai talousvesikaivoon
  • yli 5 metriä ojaan

Auman perustaminen:

  • pohja suojataan esim. turpeella (ravinnevalumien talteenottaminen)
  • talvella tekopaikalta poistetaan lumi
  • Auma peitetään esim. turpeella tai muulla vastaavalla suojakerroksella (valunnan ja haihdunnan estäminen)