Olet tässä

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Luonnonmuistomerkit

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta.

Luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa

  • puu
  • puuryhmä
  • siirtolohkare tai
  • muu niitä vastaava luonnonmuodostuma,
    joka on aiheellista suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Luonnonsuojelulaki