Hirven ja muun riistan liha

Riistan lihan myynti tai luovutus alkutuotannon tuotteena:

  • Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajalle alkutuotannon tuotteena enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa.

  • Alkutuotannon tuotteena toimitettaessa eläinten tulee olla nylkemättömiä tai kynimättömiä ruhoja.

  • Metsästettyä luonnonvaraista riistaa voi toimittaa alkutuotannon tuotteena (kynimättömänä tai nylkemättömänä) myös paikalliseen vähittäismyyntiin, kuten ravintolaan, suurtalouteen tai vähittäismyymälään.

  • Vuodessa saa toimittaa vähittäismyyntiin enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista.

  • Toimittaessa luonnonvaraista riistaa alkutuotannon tuotteena vähittäismyyntiin, riistan mukana tulee olla asiakirja, jossa on tieto riistaeläinten lajista ja määrästä, pyyntiajankohdasta (päivämäärä ja kellonaika), pyyntipaikkakunta, toimituspäivämäärä, lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot.

Tarkastamattoman riistan lihan myynti ja luovutus:

  • Metsästäjä voi myös toimittaa tarkastamatonta luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten lihaa paikalliseen vähittäismyyntiin, josta liha luovutetaan suoraan kuluttajalle. Tällä tavoin myytäväksi voi toimittaa enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa.

  • Tarkastamatonta hirvieläinten, jänisten, kanien tai lintujen lihaa saa toimittaa kokonaisena tai leikattuna vähittäismyyntiin tai ravintoloihin, mutta sitä ei saa toimittaa liha-alan laitoksiin tai valmistettuna minkäänlaisiksi tuotteiksi kuten jauhelihana, makkaroina, palvilihana tai säilykkeinä.

  • Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä tai muuten luovuttaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön pieniä määriä luonnonvaraisten riistaeläinten tarkastamatonta lihaa. Tarkastamatonta riistan lijaa saa myydä tao luovuttaa myös leikattuna ja/tai jäädytettynä, mutta tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa  luovutettavaksi mitään tuotteita kuten jauhelijaa, makkaroita tai palvilihaa.

  • Tarkastamattoman lihan myynnistä on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus Ppky Selänteen elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myyntipaikka, josta tarkastamaton luonnonvaraisen riistan liha myydään, voi olla esimerkiksi metsästäjän koti tai lahtivaja ja sen tulee olla ilmoitettu elintarvikehuoneisto.

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjien omassa taloudessaan käyttämää lihaa. Metsästäjä voi teettää lihavalmisteita, kuten riistanlihasäilykkeitä ja –makkaroita, ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, josta ne palautetaan valmistuksen jälkeen metsästäjän omassa taloudessa käytettäväksi. 

Metsästäjien järjestämissä yksityistilaisuuksissa voidaan tarjoilla tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa. Yksityistilaisuudet voivat olla esimerkiksi hirvipeijaisia, häitä ja syntymäpäiviä. Tilaisuuden tulee olla metsästäjien järjestämä ja sen pitää olla yksityinen, tarkoitettu selkeästi rajatulle joukolle kutsuttuja vieraita.