Ympäristöterveys

vesinäytteenotto

Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa ympäristöterveysvalvonnasta Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella. Ympäristöterveysvalvonnan tavoitteena on varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan avulla. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elinympäristön laadun turvaamisen ennalta ehkäisevistä toimista, joilla torjutaan mikrobiologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa uhkaa terveydelle. Valvomalla lakien noudattamista ja ohjeistamalla kuntalaisia varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti.

VALVONTASUUNNITELMA

Toimintaa ohjaa Selänteen ympäristölautakunnan hyväksymä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024 ja se on päivitetty vuodelle 2021.

 


HUOM!
Suosittelemme asiointia ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Ympäristöterveydenhuollosta vastaava johtaja

Ympäristöjohtaja
Sanna Räty
040 3008 270

Ympäristötarkastajat

Tanja Lamberg
040 3008 275

Reijo Pelkonen
040 3008 273

Mirka Similä
040 3008 274
- poissa 20.3.2022 asti, sijaisena:

Elisa Korhonen
040 3008 274

Valvontaeläinlääkäri

Serina Malmberg
044 4456 687

vs. valvontaeläinlääkäri
Julia Permikangas
p. 044 4456 764

Sähköpostit muotoa: etunumi.sukunimi(at)selanne.net