Sisämelu

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Häiritsevyyteen vaikuttavat melun taajuus, äänen voimakkuus ja sen esiintymistapa.

Melun ohjearvo päivällä on 35 dB

  • asuinhuoneissa
  • potilas- ja majoitushuoneissa
  • opetus- ja kokoontumistiloissa

Yöajan ohjearvot ovat 5 dB päiväarvoja alhaisemmat. Kokoontumis- ja opetushuoneistoille ei ole annettu yöajan ohjearvoja. Asunnon muissa tiloissa ja keittiötiloissa sallitaan päivällä korkeammat tasot, ohjearvo on sekä päivällä että yöllä 40 dB.

Yleisimmät sisämeluun liittyvät ongelmat aiheutuvat ravintolamelusta (ravintola samassa rakennuksessa asunnon kanssa) tai rakennustekniikan aiheuttamasta melusta (ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmät, hissit yms.).

Normaaliin asumiseen liittyvät äänet kerros- ja rivitaloissa, esim. lasten äänet, koiran haukunta, pianon soitto yms. eivät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Kyseisissä asioissa tulee aina kääntyä taloyhtiön tai isännöitsijän puoleen.

Kiinteistön ulkopuolelta kantautuvaan meluun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen. Yleisen järjestyksen häiritseminen metelöimällä on poliisin valvottava asia.