Tupakointikiellon hakeminen

Tupakkalaki edellyttää, että työpaikoilla, julkisissa rakennuksissa ja asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asunnoissa tupakointia ei ole kielletty. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä taloyhtiössä. Taloyhtiö voi esimerkiksi osoittaa sallitun tupakointipaikan yhtiön piha-alueella. Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Tupakansavun esiintyminen toistuvasti asunnon sisätiloissa katsotaan terveydensuojelulain mukaiseksi terveyshaitaksi. Asuntoyhteisön tulee tällöin ryhtyä toimenpiteisiin savun kulkeutumisen estämiseksi. Tämä voi edellyttää ilmanvaihtojärjestelmän säätämistä tai parantamista sekä rakenteiden tiivistämistä.

Mikäli tupakansavu toistuvasti kulkeutuu parvekkeilta tai asunnon huoneistopihalta ilmanottoaukkojen tai rakenteiden kautta toisiin asuntoihin tai toisille parvekkeille / huoneistopihoille, voi asuntoyhteisö hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Myös yksittäiseen asuntoon voidaan hakea tupakointikielto, jos asunnosta leviää tupakansavua muihin asuntoihin tai asuntoyhteisön muihin tiloihin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Ohjeet, tupakointikiellon hakemuslomake ja lisätietoja on saatavissa seuraavasti:

Hakemusten käsittelystä peritään maksu Ppky Selänteen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.