Eläinsuojelu

Eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä hoidetaan, kohdellaan, käytetään ja kuljetetaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Kunnaneläinlääkärit ja terveydensuojeluvalvontaa hoitavat ympäristötarkastajat ovat eläinsuojelulain mukaisia paikallisia valvontaviranomaisia Selänteen alueella. Myös poliisi on toimivaltainen eläinsuojeluviranomainen.

Epäiltäessä eläinsuojelulain vastaista toimintaa asiasta voi ilmoittaa ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille. Kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä päivystävälle eläinlääkärille tai poliisille (112).