Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentaminen
  • korjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentaminen
  • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
  • korjaus ja muutostyö jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi

Ohjeita pääpiirustuksiin
Ohjeita rakennushankeessa tarvittaviin asiantuntijoihin

Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.