Olet tässä

Vapautushakemus jätevesiverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Edellytykset

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (hakemuksella) on mahdollista, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Hakemus

Vapautusta haetaan Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta talousvesi-, jätevesi- tai hulevesiverkostoon -lomakkeella. Hakemus toimitetaan ympäristötarkastajalle. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen.
Ennen päätöksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomainen varaa vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja ELY -keskukselle tilaisuuden tulla kuulluiksi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausunnon.