Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelystä määrätään kaupungin/kunnan rakennusjärjestyksessä.

Hakemusasiakirjat:
•    ilmoitus-lomake
•    kohteen omistus- ja hallintaoikeus
•    virallinen karttaote
•    selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta esim. piirustukset / valokuva
•    mahdollinen naapurien kuuleminen

Ilmoitukset toimitetaan rakennustarkastajien osoitteisiin. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa: lupapiste.fi

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi