Jätehuolto

”Lajittelemalla säästää jätekustannuksissa.”
Jätelain perusteena on kestävä kehitys ja jätteen mahdollisen ympäristö- tai terveysvaaran ehkäiseminen ja torjuminen.

Jätteiden keräys

Kärsämäen, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella jätteen keräyksestä vastaa Jokilaakson jätelautakunta (Vestia Oy), jossa on mukana kunnilta edustus. Reisjärven kunnan alueella jätteen keräyksestä vastaa Järviseudun jätelautakunta ( Millespakka Oy).

Jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Kiinteistöjen jätteenkeräys:

  • Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkeräykseen
  • Jätekuljetukset järjestää Vestia Oy (Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä) ja Millespakka Oy (Reisjärvellä)
  • Naapureilla on mahdollisuus käyttää yhteistä jäteastiaa ilmoittamalla Vestialle / Millespakalle
  • Loma-asuntojen ja tilapäisessä käytössä olevien asuntojen jätehuolto on järjestettävä niiden käytön ajaksi
  • Kiinteistön on mahdollista anoa harvennettua tyhjennysväliä jäteastialle Vestialta tai ympäristötarkastajalta

Lisää jätehuollosta Vestian ja Millespakan nettisivuilta.

Kompostointi-ilmoitus elintarvikebiojätteen kompostoinnista

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu uudistuneeseen jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitus tulee tehdä vaikkei kompostointi olisi ympärivuotista. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.
Jokilaaksojen jätelautakunnan alueella (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi ja Ylivieska) ilmoitus on tehtävä Jokilaaksojen jätelautakunnalle kirjallisesti.
Järviseudun jätelautakunnan alueella (mm. Reisjärvi) kompostointi-ilmoitus toimitetaan Järviseudun jätelautakunnalle.

Jokilaaksojen jätelautakunnan tiedote kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksesta
Jokilaaksojen jätelautakunnan kompostointi-ilmoitus-täytettävä
Järviseudun jätelautakunnan tiedote biojätteen kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksesta

Jätehuoltomääräykset

Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki:
Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Reisjärvi:
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset koskevat:
•    kotitalouksia
•    taloyhtiöitä
•    liike-, teollisuus- yms. kiinteistöjä.

Jätteiden lajittelu

Hyötyjätteet

Lajiteltuja hyötyjätteitä käytetään mm. raaka-aineena teollisuudessa, maisemarakentamisessa tai niistä tuotetaan sähköä ja lämpöä lämpölaitoksissa.
Kunnissa on useita ekopisteitä, jonne kotitaloudet voivat toimittaa kunnasta ja ekopisteen sijainnista riippuen
•    keräyspaperia
•    lasia
•    pienmetallia
•    kartonkia
Hyötyjäteasemilla otetaan vastaan pahvin, muovin ja sekajätteen lisäksi:
•    kotitalouksien sekä maa- ja metsätalouksien vaarallisia jätteitä
•    sähkö- ja elektroniikkaromua
•    puujätettä
•    kestopuuta
•    betoni-, tiili- ja kiviainesjätettä

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet)

Vaaralliset jätteet voivat olla erityisen haitallisia tai vaarallisia terveydelle tai ympäristölle.
•    ne pidetään erillään muista jätteistä
•    astiat merkitään selkeästi
•    toimitetaan hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen

Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi viedä hyötyjäteasemalle tai kiertävään keräysautoon. Vanhat lääkkeet voi toimittaa myös apteekkiin. Paristot voi toimittaa useissa kaupoissa oleviin keräyslaatikoihin.

Lisää jätteiden lajittelusta ja keräyspisteistä Vestian ja Millespakan nettisivuilta.
Osa jätteistä on maksullisia. Hinnastot löytyvät Vestian ja Millespakan nettisivuilta