Rakentamismääräykset

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien, sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Selänteen kuntayhtymään kuuluvissa kunnissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Haapajärven rakennusjärjestys

Kärsämäen rakennusjärjestys

Pyhäjärven rakennusjärjestys

Reisjärven rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan lait ja määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Rakentamismääräyskokoelma (RakMk)

Rakennusjärjestys (Rakj)

Kotitalouden rakentamisilmoitus verottajalle

Rakentamisen kosteudenhallinta