Olet tässä

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii kuntayhtymän alueella luonnon ja muun ympäristön suojelusta ja seurannasta sekä antaa neuvontaa ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena.
pelto- ja järvimaisema

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät:

 • ympäristönsuojelun lakisääteiset valvonta- ja edistämistehtävät (kunnan alueella)
 • ympäristönsuojelun
  • suunnittelu
  • kehittäminen
  • ohjaus
  • neuvonta
 • ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet
 • ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus
 • yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.


Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.
 


Ympäristönsuojelun hakemukset ja päätökset julkaistaan kuulutukset - sivulla.

 

 

Viranhatijat ovat varmimmin tavattavissa, kun sovit ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Ympäristötarkastajat

Haapajärvi ja Reisjärvi
Juho Miettinen
040 3008 272

Pyhäjärvi ja Kärsämäki
Heikki Estola
040 3008 271

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)selanne.net