Olet tässä

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii kuntayhtymän alueella luonnon ja muun ympäristön suojelusta ja seurannasta sekä antaa neuvontaa ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena.
pelto- ja järvimaisema

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät:

 • ympäristönsuojelun lakisääteiset valvonta- ja edistämistehtävät (kunnan alueella)
 • ympäristönsuojelun
  • suunnittelu
  • kehittäminen
  • ohjaus
  • neuvonta
 • ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet
 • ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus
 • yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.


Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.
 


Ympäristönsuojelun hakemukset ja päätökset julkaistaan kuulutukset - sivulla.

 

 

Viranhatijat ovat varmimmin tavattavissa, kun sovit ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Ympäristötarkastajat

Haapajärvi ja Reisjärvi
Juho Miettinen
040 3008 272

Pyhäjärvi ja Kärsämäki
Heikki Estola
040 3008 271

1.3.2022 alkaen
ma. ympäristötarkastaja
Milla Saarinen
040 1937 518

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)selanne.net