Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään, lisäksi elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Ympäristöterveysvalvonta edistää ja valvoo terveydensuojelulain toteutumista, niin että kuntalaisille turvataan terveellinen ympäristö.

Kunnan terveydensuojelutehtävät jakautuvat terveyshaittoja ennaltaehkäisevään valvontaan ja terveyshaittoja poistavaan valvontaan. Ennaltaehkäisevä valvonta koostuu rakennussuunnitelmien ja toiminnanharjoittajien ilmoitusten ja lupien käsittelystä sekä valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Terveyshaittoja poistavalla valvonnalla selvitetään terveyshaittaepäilyjä ja puututaan todettuihin haittoihin.

Terveydensuojelutehtäviä ovat talousveden ja uimavesien valvonta, asunnontarkastukset terveyshaittaa epäiltäessä ja tuholaisneuvonta. Lisäksi valvotaan mm. päiväkotien, koulujen, vanhainkotien, majoitustilojen sekä erilaisten työ- ja kokoontumistilojen terveydellisiä olosuhteita.

Ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä seuraavista toiminnoista:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
  • sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • päiväkoti, kerho, lasten ja nuorten käyttämä tila
  • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)
  • vastaanottokeskus
  • solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • talousvesilaitokset, muut kuin hyväksymistä edellyttävät

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Omavalvonta

Toiminnanharjoittajalla on yleinen velvollisuus tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan (terveydensuojelulaki 2 §). Tätä kutsutaan omavalvonnaksi.

On suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.

Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä.