Maastoliikennelupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava lupa (maastoliikennelaki).

Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja:
•    luonnolle
•    muulle ympäristölle
•    asutukselle
•    yleiselle virkistyskäytölle
•    kalastukselle tai
•    muulle yleiselle tai yksityiselle edulle