Uimavedet

Ympäristöterveysvalvonta valvoo uimarantojen ja uimahallien turvallisuutta ja veden laatua.

Uimarannat

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen tehneet uimarannat kuuluvat PPKY Selänteen valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan. Näitä uimarantoja Selänteen alueella ovat:

  • Venetpalon uimaranta, Kärsämäki
  • Salmensuun uimaranta, Reisjärvi
  • Keskustan uimaranta, Reisjärvi
  • Hautaperän allas, Haapajärvi
  • Kievarin uimaranta, Haapajärvi
  • Ronkaalan ranta, Haapajärvi
  • Settijoen uimapaikka, Haapajärvi
  • Lossinranta, Pyhäjärvi
  • Marjoniemen lomakylä, Pyhäjärvi
  • Emolahden uimaranta, Pyhäjärvi

Ympäristöterveysvalvonta ottaa uimavesinäytteitä uimarannoilta uimakauden (15.6 – 31.8.) aikana kuukausittain. Uimavesien tutkimustulokset julkaistaan tällä sivulla, kohdassa Liitetiedostot.

Emolahden uimaranta on luokiteltu EU-uimarannaksi ja sille on laadittu uimavesiprofiili. Emolahden uimavesi on luokiteltu laadultaan erinomaiseksi!

Reisjärven Salmensuun uimaranta, Pyhäjärven Emolahden uimaranta ja Haapajärven Hautaperän altaan uimapaikka ovat valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikkoja. Levätilannetta seurataan havaintopaikoilla viikoittain kesäkuusta syyskuuhun.

Leväseurantatiedot löytyvät Jarviwiki -palvelusta.

Sinilevän tunnistusohjeita löytyy Jarviwiki -sivustolla.
 

Uimahallit ja uima-altaat

PPKY Selänteen alueen uimahalleja ja yleisiä uima-altaita valvotaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Pyhäjärven kaupungin, Haapajärven kaupungin ja Kärsämäen vanhustekotiyhdistyksen uimahallien sekä Reisjärven kristillisen opiston ja Kataran kuntoutus ky:n uima-altaiden uimaveden laatua seurataan kullekin kohteelle laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tuoreimmat tutkimustulokset ovat nähtävillä uimahallien ilmoitustauluilla.